Sede electrónica Concello de Rianxo

10:14:10 Domingo 28 de febreiro 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

secretaria

5/02/21

APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA MUNICIPAL NON FISCAL REGULADORA DA PROTECCIÓN DOS CAMIÑOS E VÍAS PÚBLICAS , CON MOTIVO DA EXECUCIÓN DE CORTAS, DEPÓSITO, CARGA E TRANSPORTE DE MADEIRA NO TERMO MUNICIPAL DE RIANXO


Secretaria

28/01/21

listado definitivo de candidatos a jurado para 2021-2022 residentes en Rianxo


Secretaría

28/01/21

Exposición pública dos Mapas estratéxicos de ruído dos grandes eixos viarios da rede autonómica de estradas de Galicia na provincia da Coruña


Secretaría

19/01/21

Exposición pública dos Mapas estratéxicos de ruído dos grandes eixos viarios da rede autonómica de estradas de Galicia na provincia da Coruña


Secretaría

19/01/21

Exposición pública dos Mapas estratéxicos de ruído dos grandes eixos viarios da rede autonómica de estradas de Galicia na provincia da Coruña


INTERVENCION

18/01/21

Exposición pública da Conta Xeral de 2019


INTERVENCION

24/12/20

Aprobación definitiva del crédito extraordinario 2/2020


TESORERIA-RECAUDACION

23/12/20

Aprobación del Padrón 3º trimeste del 2020 correspondiente al subministro de agua potable, canon de saneamiento, tasa de saneamiento de aguas residuales


SECRETARÍA

16/12/20

Anuncio de consulta pública sobre o proxecto de Ordenanza municipal non fiscal para a protección e conservación dos camiños e vías públicas, con motivo da execución de cortas, depósito, carga e transporte de madeira no termo municipal de Rianxo


RECADACION

9/12/20

Modificación de la Ordenanza fiscal número 17, reguladora de la taxa para la ocupación de terrenos de uso público municipal con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa