Sede electrónica Concello de Rianxo

16:33:12 Venres 5 de xuño 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Recadación

6/11/19

Aprobación provisional da modificación da Ordenanza Fiscal nº 9 da taxa pola recollida do lixo.


Secretaría Xeral

6/11/19

Aprobación inicial do orzamento municipal do Concello de Rianxo para o exercicio 2019.


Intervención

3/10/19

Aprobación inicial do Crédito Extraordinario 2/2019.


Tesoureria-Recadación

12/09/19

Padróns do servizo de axuda no fogar do mes de Xullo de 2019 de prestación básica e dependencia.


Tesoureria-Recadación

3/09/19

Aprobación Prezo Público VI FORO DE REHABILITACIÓN (2019) (Expediente 2019/X999/000220).


Recadación

23/08/19

Aprobación Prezo Público do III Tríatlon Condello de Rianxo.


Recadación

23/08/19

Aprobación prezo público do xantar para as persoas maiores Festa Guadalupe 2019.


Padrón habitantes

14/08/19

Tramitación final decreto baixa de oficio Resolución da Alcaldía 197/2019 e 204/2019.


Recadación

5/08/19

Padróns do servizo de axuda no fogar do mes de xuño de 2019 de prestación básica e dependencia.


Recadación

5/08/19

Exposición pública dos padróns correspondentes ao imposto sobre actividades económicas, taxa por entradas de vehículos a través das beiravías e reservas de vía pública para aparcamento exclusivo e taxa de ocupación de dominio público local con mesas, cadeiras ou elementos análogos con finalidade lucrativa do exercicio 2019.