Sede electrónica Concello de Rianxo

11:27:05 Domingo 28 de febreiro 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Recadación

24/02/20

Exposición pública do padrón do primeiro cuadrimestre taxa sobre recollida do lixo 2020


Recadación

24/02/20

Exposición pública do padrón do IVTM 2020


Cultura

18/02/20

Bases do Certame de Carrozas do Entroido do domingo 23 de febreiro de 2020.


Secretaría Xeral

14/01/20

Aprobación bases reguladoras do programa de vivendas baleiras do Concello de Rianxo.


Recadación

26/12/19

Aprobación definitiva da derrogación da Ordenanza Fiscal nº 21.


Recadación

26/12/19

Aprobación do convenio de colaboración coa Axencia Tributaria de Galicia "ATRIGA" para xestión recadadora executiva dos tributos e calquera outro recurso de dereito público do que sexa titular o municipio.


Recadación

26/12/19

Ordenanza fiscal núm. 9, reguladora da taxa polo servizo de recollida do lixo.


Recadación

26/12/19

Padrón do servizo de axuda no fogar do mes de outubro de 2019 de prestación básica e dependencia.


Intervención

23/12/19

Aprobación definitiva do crédito extraordinario 3/2019.


Recadación

12/12/19

Aprobación do padrón da taxa de subministro de auga potable, canon de saneamento da Xunta de Galicia, do padrón da taxa de saneamento de augas residuais, Período impositivo terceiro trimestre de 2019.