Sede electrónica Concello de Rianxo

11:12:30 Domingo 28 de febreiro 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Recaudación

11/12/19

Padróns do servizo de axuda no fogar do mes de SETEMBRO 2019 de prestación básica e dependencia.


Intervención

10/12/19

Aprobación inicial do crédito extraordinario 3/2019.


Intervención

28/11/19

Aprobación definitiva do orzamento municipal do Concello de Rianxo para o exercizo 2019.


Secretaría Xeral

25/11/19

Convocatoria da sesión ordinaria 2019/15 do Pleno da Corporación do xoves 28 de novembro de 2019.


Secretaría Xeral

21/11/19

Información pública relativa aos servizos de tempada nas praias da provincia da Coruña correspondentes ao ano 2020.


Recadación

6/11/19

Aprobación provisional da modificación da Ordenanza Fiscal nº 9 da taxa pola recollida do lixo.


Secretaría Xeral

6/11/19

Aprobación inicial do orzamento municipal do Concello de Rianxo para o exercicio 2019.


Intervención

3/10/19

Aprobación inicial do Crédito Extraordinario 2/2019.


Tesoureria-Recadación

12/09/19

Padróns do servizo de axuda no fogar do mes de Xullo de 2019 de prestación básica e dependencia.


Tesoureria-Recadación

3/09/19

Aprobación Prezo Público VI FORO DE REHABILITACIÓN (2019) (Expediente 2019/X999/000220).