Sede electrónica Concello de Rianxo

18:01:13 Venres 5 de xuño 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Recadación

18/03/19

Ordenanza Fiscal nº 1 Reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles


Recadación

18/03/19

Aprobación Provisional da Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa pola prestación de Servizos para Uso e Disfrute da Piscina Municipal e Instalacións Anexas


Recadación

18/03/19

Ordenanza Fiscal nº 3 Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica


Secretaría Xeral

15/03/19

Cancelación do aval constituido.


Persoal

8/03/19

Bases de selección para a elaboración dunha listaxe de contratación temporal de peóns para asfaltado, limpeza e reparación de cunetas e actuacións en vías e núcleos.


Urbanismo

6/03/19

Bases reguladoras para concesión de axudas á rehabilitación de edificios e vivendas na área de rexeneración e renovación urbana, nos núcleos de Rianxo, Fincheira e Rianxiño 5a Fase - 2a Convocatoria.


Padrón habitantes

27/02/19

Baixas de oficio no Padrón Municipal de Habitantes do Concello de Rianxo.


Recadación

25/02/19

Exposición Pública do Padrón do IVTM de 2019.


Recadación

25/02/19

Exposición pública do Padrón do 1o. Cuadrimestre Taxa sobre Recollida de Lixo 2019


Padrón habitantes

19/02/19

Baixas de oficio no Padrón Municipal de Habitantes do Concello de Rianxo.