Sede electrónica Ayuntamiento de Rianxo

12:56:57 Sábado 27 de febrero 2021
Estás en:

Información

Tablón de anuncios

secretaria

5/02/21

APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA MUNICIPAL NO FISCAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CAMINOS Y VÍAS PÚBLICAS, CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE CORTAS, DEPÓSITO, CARGA Y TRANSPORTE DE MADERA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE RIANXO


Secretaria

28/01/21

listado definitivo de candidatos a jurado para 2021-2022 residentes en Rianxo


Secretaría

28/01/21

Exposición pública dos Mapas estratéxicos de ruído dos grandes eixos viarios da rede autonómica de estradas de Galicia na provincia da Coruña


Secretaría

19/01/21

Exposición pública dos Mapas estratéxicos de ruído dos grandes eixos viarios da rede autonómica de estradas de Galicia na provincia da Coruña


Secretaría

19/01/21

Exposición pública dos Mapas estratéxicos de ruído dos grandes eixos viarios da rede autonómica de estradas de Galicia na provincia da Coruña


INTERVENCION

18/01/21

Exposición pública de la Cuenta General de 2019


INTERVENCION

24/12/20

Aprobación definitiva del crédito extraordinario 2/2020


TESORERIA-RECAUDACION

23/12/20

Aprobación del Padrón 3º trimeste del 2020 correspondiente al subministro de agua potable, canon de saneamiento, tasa de saneamiento de aguas residuales


SECRETARÍA

16/12/20

Anuncio de consulta pública sobre o proxecto de Ordenanza municipal non fiscal para a protección e conservación dos camiños e vías públicas, con motivo da execución de cortas, depósito, carga e transporte de madeira no termo municipal de Rianxo


RECADACION

9/12/20

Modificación da Ordenanza fiscal número 17, reguladora da taxa pola ocupación de terreos de uso público municipal con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos con finalidade lucrativa