Sede electrónica Concello de Rianxo

18:01:31 Sábado 16 de xaneiro 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

INTERVENCION

24/12/20

Aprobación definitiva del crédito extraordinario 2/2020


TESORERIA-RECAUDACION

23/12/20

Aprobación del Padrón 3º trimeste del 2020 correspondiente al subministro de agua potable, canon de saneamiento, tasa de saneamiento de aguas residuales


SECRETARÍA

16/12/20

Anuncio de consulta pública sobre o proxecto de Ordenanza municipal non fiscal para a protección e conservación dos camiños e vías públicas, con motivo da execución de cortas, depósito, carga e transporte de madeira no termo municipal de Rianxo


RECADACION

9/12/20

Modificación de la Ordenanza fiscal número 17, reguladora de la taxa para la ocupación de terrenos de uso público municipal con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa


INTERVENCION

3/12/20

Aprobación definitiva del crédito extraordinario 1/2020, para la dotación presupuestaria de las actuaciones financiadas con préstamo provincial concedido con el POS+ 2020


INTERVENCION

3/12/20

Aprobación definitiva modificación de las bases de ejecución 26ª del presupuesto prorrogado, en relación a las subvenciones nominativas


INTERVENCION

30/11/20

Aprobación inicial del crédito extraordinario 2/2020


INTERVENCION

5/11/20

Aprobación inicial Modificación de la base de ejecución 26ª del presupuesto prorrogado, en relación a las subvenciones nominativas


intervencion

5/11/20

Aprobación inicial do crédito extraordinario 1/2020, para a dotación orzamentaria das actuacións financiadas co préstamo provincial concedido no POS+ 2020


Promoción económica

3/11/20

Convocatoria das axudas do PEL-Reactiva a persoas autónomas e microempresas para paliar o impacto económico e social ocasionado pola COVID-19