Sede electrónica Concello de Rianxo

20:19:47 Venres 24 de xaneiro 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Secretaría Xeral

14/01/20

Aprobación bases reguladoras do programa de vivendas baleiras do Concello de Rianxo.


Recadación

26/12/19

Aprobación definitiva da derrogación da Ordenanza Fiscal nº 21.


Recadación

26/12/19

Aprobación do convenio de colaboración coa Axencia Tributaria de Galicia "ATRIGA" para xestión recadadora executiva dos tributos e calquera outro recurso de dereito público do que sexa titular o municipio.


Recadación

26/12/19

Ordenanza fiscal núm. 9, reguladora da taxa polo servizo de recollida do lixo.


Recadación

26/12/19

Padrón do servizo de axuda no fogar do mes de outubro de 2019 de prestación básica e dependencia.


Intervención

23/12/19

Aprobación definitiva do crédito extraordinario 3/2019.


Recadación

12/12/19

Aprobación do padrón da taxa de subministro de auga potable, canon de saneamento da Xunta de Galicia, do padrón da taxa de saneamento de augas residuais, Período impositivo terceiro trimestre de 2019.


Recaudación

11/12/19

Padróns do servizo de axuda no fogar do mes de SETEMBRO 2019 de prestación básica e dependencia.


Intervención

10/12/19

Aprobación inicial do crédito extraordinario 3/2019.


Intervención

28/11/19

Aprobación definitiva do orzamento municipal do Concello de Rianxo para o exercizo 2019.