Sede electrónica Concello de Rianxo

16:56:21 Venres 5 de xuño 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Recadación

26/12/19

Aprobación do convenio de colaboración coa Axencia Tributaria de Galicia "ATRIGA" para xestión recadadora executiva dos tributos e calquera outro recurso de dereito público do que sexa titular o municipio.


Recadación

26/12/19

Ordenanza fiscal núm. 9, reguladora da taxa polo servizo de recollida do lixo.


Recadación

26/12/19

Padrón do servizo de axuda no fogar do mes de outubro de 2019 de prestación básica e dependencia.


Intervención

23/12/19

Aprobación definitiva do crédito extraordinario 3/2019.


Recadación

12/12/19

Aprobación do padrón da taxa de subministro de auga potable, canon de saneamento da Xunta de Galicia, do padrón da taxa de saneamento de augas residuais, Período impositivo terceiro trimestre de 2019.


Recaudación

11/12/19

Padróns do servizo de axuda no fogar do mes de SETEMBRO 2019 de prestación básica e dependencia.


Intervención

10/12/19

Aprobación inicial do crédito extraordinario 3/2019.


Intervención

28/11/19

Aprobación definitiva do orzamento municipal do Concello de Rianxo para o exercizo 2019.


Secretaría Xeral

25/11/19

Convocatoria da sesión ordinaria 2019/15 do Pleno da Corporación do xoves 28 de novembro de 2019.


Secretaría Xeral

21/11/19

Información pública relativa aos servizos de tempada nas praias da provincia da Coruña correspondentes ao ano 2020.