Sede electrónica Concello de Rianxo

10:40:32 Domingo 28 de febreiro 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Recadación

10/05/19

Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos para uso e desfrute da piscina municipal e instalacións anexas.


Tesourería-Recadación

25/04/19

Exposición pública matrícula de 2019 do Imposto sobre Actividades Económicas.


Persoal

22/04/19

Acta núm. 4 Final do proceso de selección de peóns.


Recadación

17/04/19

Cobranza do Padrón do mes de marzo de 2019 do Servizo de Axuda ao Domicilio, a través de programa básico e da lei de dependencia.


Persoal

11/04/19

Acta núm. 3 Valoración da proba de galego e do concurso de selección de peóns.


Secretaría Xeral

8/04/19

Iniciado o Expte. Nº 2018/C001/000001 para a Concesión do Servizo de Café Bar do Centro Social de Rianxo.


Persoal

4/04/19

Corrección de erros Acta núm. 2 na selección de peóns.


Persoal

2/04/19

Acta núm. 2 Valoración da proba práctica na selección de peóns.


Intervención

2/04/19

Aprobación inicial do Crédito Extraordinario 1/2019.


Persoal

28/03/19

Acta núm. 1 valoración da proba escrita no proceso de peóns.