Sede electrónica Concello de Rianxo

07:43:28 Venres 23 de outubro 2020
Estás en:

Información

Secretaría

13/10/20

Procedemento abreviado 216/2020 B

ANUNCIO

O día 23/09/2020 (RE no Concello n.º 3597) recibiuse un requirimento do Xulgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de Pontevedra en relación coa tramitación do procedemento abreviado 0000216/2020 B, sendo demandado o Concello de Rianxo por Celso Domínguez Búa.

Para os efectos de dar cumprimento á resolución do xulgado indicada e ao mesmo tempo que se lle remite a copia do expediente administrativo impugnado, emprázase aos interesados para que poidan comparecer en autos, no prazo de nove días, segundo dispón o artigo 49 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

Rianxo, 6 de outubro de 2020.
O alcalde, Adolfo F. Muíños Sánchez


Xustificantes de Publicación: