Sede electrónica Concello de Rianxo

07:29:25 Venres 23 de outubro 2020
Estás en:

Información

Secretaría

13/10/20

Procedemento abreviado 327/2020

ANUNCIO

O día 23/09/2020 (RE no Concello nº. 3587) recibiuse un requirimento do Xulgado Contencioso-Administrativo Nº 1 de Santiago de Compostela en relación coa tramitación do procedemento Abreviado 0000327/2020, sendo demandado o Concello de Rianxo por Ramón Rial Figueira.

Para os efectos de dar cumprimento á Resolución do Xulgado indicada e ao mesmo tempo que se lle remite a copia do expediente administrativo impugnado, emprázase aos interesados para que poidan comparecer en autos, no prazo de nove días, segundo dispón o artigo 49 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso - Administrativa.

Rianxo, 6 de outubro de 2020
O alcalde, Adolfo F. Muíños Sánchez


Xustificantes de Publicación: